دستگاه پوز پرداخت در محل و نوبت دهی

اتوماسیون و دستگاه پوز پرداخت در محل و نوبت دهی اتوماسیون و دستگاه پوز پرداخت در محل و نوبت دهی ، خدمتی دیگر از تیم راهکار پویش می باشد . این دستگاه با قابلیت های مختلف دارای سرویس دهی موارد زیر می باشد که در ادامه به کاربرد و ویژگی های منحصر به فرد این … ادامه خواندن دستگاه پوز پرداخت در محل و نوبت دهی